Főszerkesztő:
Horváth Róbert

A szerkesztőbizottság tagjai: 

Horváth Róbert, Kocsi Lajos, Molnár András, Rády Sándor Zsolt, Umenhoffer István

Kontrollszerkesztő:

Murányi Tibor

Tipográfia, tördelés, borítóterv:

Kocsi Lajos

Arculatterv:

Rády Sándor Zsolt

Kiadja:

Hagyomány és Magyarság Alapítvány

Adományozási lehetőség:

12100011-10141603-00000000 (Hagyomány és Magyarság Alapítvány)

Elektronikus levélcím:

titkarsag.magyarhyperion@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot a beérkezett írások és fordítások tartalmat nem érintő módosítására.

Terjeszti:

Budapesti Hírlapkereskedelmi Zrt., Magyar Lapterjesztő Zrt., Magyar Posta Zrt., Pult Kft. és Anima könyvesboltok

Terjesztés gondozása:

HÍRVILÁG PRESS Kft.

Nyomás és kötés:

Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft.

ISSN 2064-065X

Online változat gondozása:
Kaifis Bence

Közösségi online-portál gondozása:
Gődény Jonatán

Az online változat létrejöttét támogatta: